Teşhis 3D Modelleri

Tüm sonuçlar gösteriliyor

Tıbbi Ekipman 3D modelleri Flatpyramid.

Tıbbi teşhis - teşhis koymayı amaçlayan bir faaliyetler ve araştırma kompleksi, yani hastalığın kesin nedeni, ayrıca organizmanın ve ilişkili hastalıkların iç ortamındaki değişiklikler ve hastalığın etkili tedavisinin atanması. Tıbbi teşhis göstergebilim olarak ikiye ayrılır; laboratuvara, enstrümantal ve fiziksel muayene yöntemlerine ayrılan hastaların muayene yöntemleri; yanı sıra bir tanı koymak için metodolojik temeller.

Tanı koyma süreci, hastanın muayenesinin en başından bir tıp kurumunda veya hastanın ikamet ettiği yerde bir doktor çağrısı sırasında başlar. Hastalığın teşhisi, hastalığın anamnezinin toplanmasıyla başlar. Anamnez toplandıktan sonra, doktor, hastanın perküsyon ve oskültasyonunu gerçekleştirdiği, hastalık bölgesini palpasyon yaptığı, hastanın kan basıncını, kalp atış hızını ve solunum hızını ölçtüğü ve vücut ısısını ölçtüğü hastanın bir incelemesini yapar. hasta. Anamnezden ve bir hastanın incelemesinden elde edilen veriler tıbbi kayıtlara kaydedilir.