Mide 3D Modelleri

Tüm sonuçlar gösteriliyor

Mide, sindirim sisteminin bir parçası olan içi boş kaslı bir organdır, yemek borusu ve duodenum arasında uzanır.

Boş bir organın hacmi yaklaşık 0.51'dir. (0.8-1.5 1). Yemek yedikten sonra genellikle 1 litreye kadar uzanır, ancak 4 l değerine yükselebilir.

Midenin peritoneal ligamentleri, daha küçük eğriliğin kenarından küçük omentuma aittir.

Hepatoduodenal ligamanın solunda devam eden hepato-gastrik ligament, pilorik kısma ve midenin karaciğer kapısının kenarından daha az eğriliğine yaklaşır. Burada, ön ve arka levhalar midenin ilgili duvarlarına gider.

Vücudun daha büyük eğriliğinin yanında, daha büyük omentumu oluşturan bağlar bulunur.

Gastro-diyafragmatik ligament, lig. gastrofrenik, diyaframdan midenin altına doğru hareket eder.

Gastro-splenik ligament, dalağın eğriliğinin en üstünden yaklaşıma yaklaşır