Dolaşım 3D Modelleri

Tüm sonuçlar gösteriliyor

Dolaşımdaki 3D modelleri Flatpyramid.

Vasküler sistemin kapalı olduğu yerlerde, kan dolaşımının bir çemberini oluşturur. İnsanlarda ve tüm omurgalılarda, sadece kalpte kendi aralarında kan alışverişi yapan birkaç kan dolaşım çevresi vardır. Kan dolaşımı çemberi, kalbin ventriküllerinden başlayıp atriya akan iki seri bağlantılı çemberden (halkalar) oluşur.

İnsan kardiyovasküler sistemi iki kan dolaşım çevreleri oluşturur: büyük ve küçük.

Sistemik dolaşım sol ventrikülde başlar ve vena kavanın düştüğü sağ atriyumda sona erer. Bir kan dolaşımının süresi 20-24 saniyedir.
Pulmoner dolaşım, pulmoner gövdenin uzandığı sağ ventrikülde başlar ve pulmoner venlerin düştüğü sol atriyumda sona erer. Bir devrin zamanı 4 saniyedir.
Kan, venöz ve arteriyeldir, ancak arterlerde kan her zaman değildir; damarlarda venözlerde venözdür. Dolaşıma bağlıdır:

Büyük daire: arterlerde - arteriyel, damarlarda - venöz.
Küçük daire: arterlerde - venöz ve damarlarda - arteriyel.