Kamusal Alanlar 3D Modelleri

Sonuçların 1-24 728 Gösterilen

Kamusal Alanların ve Diğer Mimari Yapıların 3D Modelleri.

Kamusal alan - insanların potansiyel konumunun bölgesi veya alanı. Yasal statünün ve bireysel vatandaş bulma olasılığının genel bir hukuk ve hukuka dayalı özel normlar nedeniyle sınırlandırıldığı özel alanların dışında ortaya çıkan medeni hukuk ilişkilerini düzenlemek için belirlenir.

Tek ve aynı devlet çerçevesinde, halka açık bir yerin işaretleri evrensel değildir ve belirli kanun ve yönetmelikler bağlamında oluşturulur. Bu açıklamalar, - bir kural olarak, kapsamlı bir sıralama biçiminde - kural koyucu tarafından, sırasıyla, düzenlenmesi ilgili eylemi içeren görevlerin kapsamı dahilinde belirlenir. Yerel yönetim düzenlemelerinde tanımlanan halka açık yerlerin işaretlerinin (listelerinin) yasal önemi, eyalet yasalarının yerel normlar üzerindeki koşulsuz kuralı ile bölgesel ve idari yeterliliğinin sınırlarıyla sınırlıdır.

Farklı ülkelerdeki halka açık yerlerin tipolojisi, yerel kanunlarındaki farklılıklar nedeniyle aynı değildir. Aynı zamanda, farklı ülkelerdeki aynı halka açık alan için farklı şartlar, kısıtlamalar ve yasaklar geçerli olabilir.