Diğer Endüstriyel 3D Modelleri

3D Modelleri » Endüstriyel 3D Modelleri » Diğer Endüstriyel

Sonuçların 1-24 88 Gösterilen

Aletler, parçalar, makineler, sarf malzemeleri vb. Gibi diğer Endüstriyel 3D Modelleri

Sanayi - işgücü araçlarının (hem ulusal ekonominin diğer sektörleri hem de sanayinin kendisi için) üretimi, hammadde, malzeme çıkarımı yapan bir dizi işletme (fabrikalar, fabrikalar, fabrikalar, madenler, madenler, enerji santralleri) endüstride elde edilen veya tarımda üretilen ürünlerin yakıt, enerji üretimi ve daha fazla işlenmesi - tüketim mallarının üretimi.

Endüstri, ulusal ekonominin en önemli sektörüdür ve toplumun üretici güçlerinin gelişim düzeyi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Diğer endüstriyel 3d modellerinin yapısı, çeşitli endüstrilerin ve içerdiği üretim türlerinin bileşiminden ve oranından ve bu paylardaki değişikliklerin dinamiğinden oluşur.

Doğal hane halkı köylü çiftçiliği çerçevesinde bir endüstri kuruldu. İlkel komünal sistem çağında, üretim faaliyetinin ana dalları, ülkelerin çoğunda (tarım ve büyükbaş hayvancılık), kendi tüketimine yönelik ürünlerin aynı ekonomide mayınlı hammaddelerden üretilmesiyle oluşmuştur. Yerli sanayinin gelişmesi ve yönlendirilmesi yerel koşullara göre belirlendi ve hammaddelerin mevcudiyetine bağlıydı.