War 3D Modelleri

Sonuçların 1-24 29 Gösterilen

Savaşla ilgili 3B Modeller.

Savaş, siyasi varlıklar - devletler, aşiretler, politik gruplar vb. - silahlı kuvvetler arasındaki silahlı çatışma, askeri (savaş) eylemler şeklinde çeşitli iddialar temelinde gerçekleşen bir çatışmadır.

Kural olarak, savaş iradesini rakibe dayatmanın bir yoludur. Bir siyasi konu diğerinin davranışını zorla değiştirmeye çalışır, özgürlüğünden, ideolojisinden, mülkiyet haklarından vazgeçmeye zorlar, kaynakları dağıtır: bölge, su alanı ve diğer.

Clausewitz'in ifadesine göre, "savaş, siyasetin başka, şiddet içeren yollarla devamıdır." Bir savaş başlatıp başlatmayacağına, davranışının yoğunluğuna, düşmanla uzlaşmaya ne zaman ve hangi şartlarda karar vereceğine siyasi liderliğe bağlıdır. Müttefiklerin kazanılması ve koalisyonların oluşturulması da siyasi liderliğe bağlıdır. Devletlerin iç politikaları da çatışmanın yürütülmesinde büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla zayıf gücün hızlı başarıya ihtiyacı vardır; Bir savaşta başarı, dış politika liderliği ile askeri komuta arasındaki tam bir anlaşmaya bağlı olduğu kadar, aynı zamanda devletin iç örgütlenmesine de bağlıdır.

Bir çatışmanın amaçlarına ulaşmanın temel aracı, ekonomik ve diplomatik, ideolojik, bilgi verici ve diğer mücadele araçlarının yanı sıra, temel ve belirleyici araç olarak silahlı mücadeledir. Bu anlamda, savaş, amacı siyasi hedeflere ulaşmak olan silahlı şiddet örgütlenmesidir.