Üreme Sistemi 3D Modelleri

3D Modelleri » Medikal 3d Modelleri » Anatomi » Üreme sistemi

Tüm sonuçlar gösteriliyor

Üreme sistemi 3D modelleri.

İnsanın üreme sistemi, esas olarak insanların üremesini sağlayan (üreme, üreme, üreme) erkek ve dişi organizmaların organlarından oluşan bir komplekstir. Erkek üreme sistemi, testisleri, vas deferensleri, prostat bezini, seminal vezikülleri, burbouretral bezleri, üretrayı ve penisi içerir. Kadınlarda, üreme sistemi yumurtalıkları, fallop tüplerini, uterus, vajina ve vulva içerir.

Diğer omurgalı hayvanlar gibi biyolojik bir tür, cinsel üremeyi sağlamak için erkeklere ve dişilere bölünür, ebeveyn organizmalardan türetilen çeşitli gen kombinasyonları yoluyla yavrulara genetik çeşitlilik verir ve üreme organlarına genital denir. Üreme sürecindeki erkek ve dişi üreme (cinsel) organları birbirlerinin işlevlerini tamamlar. Diğer memelilerde olduğu gibi, insanlarda döllenme (ve ardından embriyonun gebeliği), kadının iç üreme organlarında meydana gelen içseldir ve bu, dişinin pelvik üreme organlarının ana kısmının içsel olduğu gerçeğini açıklar (bkz. iç üreme organları). Bu tür bir döllenmeyi uygulamak için, erkek cinsiyet temsilcilerinin, vücutlarının boşluklarının dışındaki döllenme bölgesine girebilecek bir organı olmalıdır.